Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2011

ΙΕΚ στις φυλακές Ελεώνα

Σε συνεργασία με την Γεν Γραμματεία  Δια Βίου Μάθησης του Υπ. Παιδείας και το Ι.Ε.Κ. Χαλκίδας ξεκίνησε στις 10 Οκτωβρίου την λειτουργία του στις γυναικείες φυλακές Ελεώνα, Ι.Ε.Κ. ειδικότητας Βοηθού Μαγειρικής Τέχνης διάρκειας δύο εξαμήνωνμε την συμμετοχή 18 κρατουμένων. Το Ι.Ε.Κ. είναι ισότιμο των λοιπών δημόσιων Ι.Ε.Κ. που λειτουργούν στην χώρα  με τον ίδιο κανονισμό λειτουργίας και κατάρτισης. Τα μαθήματα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά και η αξιολόγηση των καταρτιζόμενων θα γίνει τόσο με εξετάσεις προόδου κατά την διάρκεια του εξαμήνου όσο και με την διενέργεια τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: