Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Ο Συνήγορος του Πολίτη στις γυναικείες φυλακές.

Από το TVXS:
Μετά από επίσκεψη στις γυναικείες φυλακές (στο άρθρο δεν διευκρινίζεται σε ποιες), ο Συνήγορος του Πολίτη κατέθεσε υπόμνημα στον υπουργό Δικαιοσύνης, στο οποίο αναφέρεται στις καταγγελίες κρατουμένων για εξευτελιστικές συνθήκες έρευνας αλλά και διαβίωσης.

Αντιγράφω από το άρθρο:
Χωρίς να αρνείται την ανάγκη διενέργειας αυστηρών ελέγχων για την αποτροπή της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών, ο Συνήγορος του Πολίτη αξιολογεί τις πρακτικές αυτές, ιδίως εν όψει του γενικευμένου χαρακτήρα τους, ως σοβαρές προσβολές της αξιοπρέπειας των κρατουμένων. Πρακτικές, οι οποίες, όπως προειδοποιεί ο Γ. Καμίνης (Συνήγορος του Πολίτη) ίσως να οδηγήσουν σε νέες καταδίκες της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για παραβιάσεις της απαγόρευσης της απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης (άρθρο 3 Ευρ.Συμ. ΔτΑ).
(...)
Σημειώνεται ότι η Επιτροπή εντόπισε προβλήματα τόσο στον τρόπο ελέγχου εισαγωγής απαγορευμένων ουσιών όσο και στα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται για τον σκοπό αυτό σε βάρος των κρατουμένων, λέγοντας ότι συνιστούν «ταπεινωτική μεταχείριση».