Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Η Τηλεψυχιατρική στο Κ.Κ.Γ.Ε.Θ.


Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα υλοποιείται στις φυλακές Ελεώνα σε συνεργασία με την ΜΚΟ Κλίμακα και πιο συγκεκριμένα ένα πιλοτικό πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω τηλεψυχιατρικής .

Η Κλίμακα ξεκίνησε από το 2001 το πρώτο πρόγραμμα τηλεψυχιατρικής στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας έναν εναλλακτικό και σύγχρονο τρόπο παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας.  Η Τηλεψυχιατρική είναι κλάδος της τηλεϊατρικής και επιστημονικός κλάδος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.  Λειτουργεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε άτομα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές. Λειτουργεί με την τεχνολογία της τηλεδιάσκεψης, μιας υπηρεσίας που παρέχει τη δυνατότητα για ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα, ήχο και δεδομένα ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους απομακρυσμένους χρήστες.
Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την υποστήριξη στην παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής  και ψυχιατρικής φροντίδας κρατουμένων και προσωπικού εντός του κατάστηματος κράτησης με τη χρήση τηλεψυχιατρικής.
Βασικός σκοπός του είναι η  ανταπόκριση στα σύνθετα ψυχολογικά και ψυχιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κρατούμενες τόσο κατά την είσοδο στην φυλακή όσο και κατά την διάρκεια της κράτησης. Έμφαση στην συνέχεια της ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης μετά την αποφυλάκιση. Επιπροσθέτως, η παροχή ψυχολογικής στήριξης και η διενέργεια εκπαιδευτικών δράσεων προς το φυλακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του καταστήματος.

Δυνητικοί Στόχοι 
Σε επίπεδο ομάδας κρατουμένων 
Ψυχιατρικό screening κατά την είσοδο στην φυλακή.
Ψυχιατρική παρακολούθηση, θεραπεία και συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής κατά την διάρκεια της κράτησης. Ατομική ψυχολογική υποστήριξη κατά την διάρκεια της κράτησης και πριν την αποφυλάκιση. Ψυχολογική υποστήριξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων σε ομάδες κρατουμένων. 24ωρη παρέμβαση σε περίπτωση επειγόντων (π.χ απόπειρα αυτοκτονίας). Αύξηση «ασφαλών» επαφών με οικείους μέσω τηλε-επισκέψεων ·  
Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος για έναρξη των διαδικασιών επανένταξης πριν την αποφυλάκιση . Συνέχεια στην ψυχιατρική παρακολούθηση και στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση αποφυλακισμένων

Σε επίπεδο ομάδας σωφρονιστικών υπαλλήλων 
Ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη
Δια βίου εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας
Ομάδες προσωπικού (διαχείριση άγχους, επίλυση συγκρούσεων κλπ.)
Υποστήριξη σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών 

Σε επίπεδο Σχολείου Δεύτερης ευκαιρίας ·
Ψυχολογική και ψυχιατρική υποστήριξη
Δια βίου εκπαίδευση σε θέματα ψυχικής υγείας
Ομάδες προσωπικού (διαχείριση άγχους, επίλυση συγκρούσεων κλπ.) 
Υποστήριξη σε περίπτωση επειγόντων περιστατικών 
Διεπιστημονική προσέγγιση στην παροχή εκπαίδευσης – προαγωγή ψυχικής και συναισθηματικής υγείας στο σχολείο 
Η χρήση της τηλεψυχιατρικής αναμένεται να συνεισφέρει επικουρικά στις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες των φυλακών Ελεώνα σε τρεις βασικούς άξονες:
-στην ψυχιατρική εκτίμηση κρατουμένων κατά την είσοδο στην φυλακή με σκοπό την πρόληψη υποτροπών  και την έγκαιρη ψυχιατρική φροντίδα 
-στην εξασφάλιση καθημερινής «παρουσίας» επαγγελματιών ψυχικής υγείας στο κατάστημα
-στη δυνατότητα να υπάρξει συνέχεια στην παρακολούθηση και στην  ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ατόμων και μετά την αποφυλάκιση παρέχοντας ένα σταθερό πλαίσιο αναφοράς. 
Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.klimaka.org.gr/newsite/maintabs/Kainotomes/TilePs.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: